Chặn bánh xe hơi tại các bãi đỗ xe bằng các khối betong được sơn còn phù hợp với bãi đậu xe ngày nay???? Đây là câu hỏi khiến rất nhiều nhà thầu thi c...