Chặn bánh xe cầm tay W01

+ Kích thước : (L) 200mm, (W) 100mm, (H) 150mm

+ Chất liệu: Cao Su Đúc

+ Màu sắc: Đen

Price Quotation