Chặn bánh xe cầm tay W03

+ Kích Thước : (L) 250mm, (W) 200mm, (H) 150mm

+ Chất liệu : Cao Su Đúc

+ Màu sắc : Đen

Price Quotation