“Car stopper – Sự Định Vị An Toàn”

Sản phẩm Carstopper

Lĩnh vực kinh doanh:
-Trực tiếp sản xuất cục chặn bánh xe ôtô (car stopper) / Ốp cột (Corner Bumper) với mẫu mã và kích thước da dạng phù hợp với các công trình lắp ráp cho các bai đỗ xe trong và ngoài trời.

-Nhà cung cấp,lắp đặt các sản phẩm thuộc thiết bị an toàn giao thông, công trình xây dựng như gương cầu lồi, biển báo, ốp góc cột,cục chặn bánh xe.

CS-01
CS-02
CS-03
CSR

Xem Bản Đồ