Chứng nhận

Giấy chứng nhận bằng sáng chế: Nút chặn xe cho bãi đậu xe

Khối ranh giới đường bằng sáng chế

Giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu thầu cạnh tranh

Báo cáo thử nghiệm nút cao su ô tô

Giấy chứng nhận đăng ký nhà máy

Xác nhận kinh doanh mạo hiểm

Chứng chỉ ngành gốc